gallery/logo 2

Dirección: Montevideo 732

Teléfono: +54 11 4811-2691

E-mail: trofeosversailles@gmail.com

 

gallery/cuadro vitrina
600 G-10 _______ 30 x 35 cm

CUADRO 600 G-10

gallery/fanal con vidrio
FANAL CV / 1 _____ 14 x 16 cm
FANAL CV / 2 _____ 17 x 21 cm
FANAL CV / 3 _____ 22 x 32 cm

FANAL CON VIDRIO

Cuadro vitrina con placa tipo pergamino dorada

 

Cuadro tipo fanal con vidrio y placa dorada

 

gallery/fanal sin vidrio
FANAL SV / 1 ______ 14 x 16 cm
FANAL SV / 2 ______ 17 x 21 cm
FANAL SV / 3 ______ 22 x 32 cm

FANAL SIN VIDRIO

gallery/cuadro victrina 2
2800 _______ 36 x 39,5 cm

 

CUADRO 2800

Cuadro tipo fanal sin vidrio con placa dorada

 

Cuadro vitrina con placa dorada

 

gallery/cuadro vitrina 3
3200 ______ 36 x 39,5 cm

CUADRO 3200

Cuadro vitrina con placa dorada